Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie „Znajdź hasło”. Do wygrania są interesujące nagrody dla Twojego dziecka. Życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu „Znajdź hasło”

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest TANMUZ Bogusław Szlaszyński z siedzibą przy ul. Korczaka 2, 19-400 Olecko, NIP 847 113 88 48

2. Termin i zasady uczestnictwa

2.1 Konkurs trwa od 7.03.2024 do 27.03.2024

2.2 Konkurs przeznaczony jest tylko dla uczestników zajęć taneczno-ruchowych Crea Dance Fit TANMUZ

2.3 Uczestnicy muszą być zapisani na zajęcia poprzez formularz zgłoszeniowy.

2.4 Uczestnicy muszą być obecni na zajęciach w terminie miedzy  7.03.2024, a 27.03.2024 w zależności od dnia zajęć grupy. 

3. Zasady konkursu

3.1 Podczas zajęć uczestnicy otrzymują zadanie znalezienia hasła ukrytego na stronie internetowej www.tanmuztravel.pl

3.2 Znalezione hasło należy wpisać w wyznaczonym miejscu na ulotce i przekazać Instruktorowi na zajęciach tanecznych.

3.3 Każda osoba, która poprawnie poda hasło otrzyma dodatkową naklejkę. 

3.4 Uczestnicy mogą brać udział w konkursie wielokrotnie, ale nagroda zostanie przekazana tylko raz dla jednej osoby.

4. Nagroda

4.1 Nagrodą w konkursie jest dodatkowa naklejka o tematyce kolonijnej lub wakacyjnej, która zostanie wręczona przez Instruktora za podanie poprawnego hasła.  

4.2 Wręczenie nagrody nastąpi od razu na zajęciach. 

4.3 Nagroda nie podlega wymianie na inne produkty, ani ekwiwalent pieniężny.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu w dowolnym momencie.

5.2 Wszelkie spory wynikające z konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora.

5.3 Udział w konkursie jest dowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.