Rezerwacja na zimowisko

  Imię i nazwisko dziecka (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane)

  Data urodzenia (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Nazwa Szkoły (wymagane)

  Klasa (wymagane)

  Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna (wymagane)

  Numer Telefonu - rodzica / opiekuna (wymagane)

  Adres e-mail - rodzica / opiekuna (wymagane)

  Wybieram turnus (wymagane)

  Wybierz formę dojazdu (wymagane)

  Uwagi specjalne

  Przepisz treść obrazka (wymagane)

  captcha