Rezerwacja na półkolonie zimowe

  Uczestnik

  Imię i nazwisko dziecka (wymagane)

  Pełny adres zamieszkania (wymagane)

  Data urodzenia (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Nazwa Szkoły (wymagane)

  Klasa (wymagane)

  Osoba zgłaszająca

  Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna (wymagane)

  Numer Telefonu - rodzica / opiekuna (wymagane)

  Adres e-mail - rodzica / opiekuna (wymagane)

  Skąd dowiedziałeś się o kolonii?

  Turnus

  Wybieram turnus (wymagane)

  Uwagi specjalne, preferencje zakwaterowania, alergie, inne

  Przepisz treść obrazka (wymagane)
  captcha